Dofinansowanie w programie "Welcome to Poland"

Dofinansowanie w programie

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia, MINoS

Dofinansowanie w programie "Welcome to Poland"

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie w programie Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem programu jest również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni.

Kursy językowe, wizyty studyjne, dwujęzyczne oznakowanie uczelni to tylko część zadań, które będą realizowane w ramach projektu „Going International”. Więcej szczegółów już wkrótce przekaże Biuro Karier i Współpracy ASP.