Danzig [maine] Liebe

Danzig [maine] Liebe

Data: 27/04/2019

Kurator: Katarzyna Lewandowska

Wydział: MINoS

Danzig [maine] Liebe

Termin: 27.04.2019, godz. 18:00
Kulturhauz
Kuratorka: Katarzyna Lewandowska

 

MARTYNA JASTRZĘBSKA

Wykład: "Techniki niszczenia sztuki – założenia i perspektywy wybranych gestów destrukcji"

 

Praca: Dyptyk, fotografie na alu-dibondzie, 2018

„Kiedy wchodzimy w szczegół, ta bliskość łączy się też z przemocą – zbliżamy się po to, aby podzielić, rozciąć, rozbić na kawałki.”

Nie ma jasnych i stałych symboli i doświadczeń, których nie można poddać deformacji za pomocą szeroko rozumianej destrukcji. Dyptyk nie dostarcza satysfakcji wynikającej z ostrości, jasno wytyczonej narracji – sytuacja kreacyjna i dokumentacyjna zostają sobie zrównane, różnice między nimi zatarte. Umowne atrybuty ze znanych w historii sztuki motywów i figur, wyrwane z pierwotnego kontekstu i zdeformowane. Powracają tu jako widma – już bez określonej tożsamości.

Każda narracja, nasza własna i ta zbiorowa, historyczna, w której uczestniczymy, nie jest homogeniczna, łatwo jest zmienić jej wydźwięk poprzez pozornie nieznaczącą lub całkowicie radykalną ingerencję.

 

Bio: Martyna Jastrzębska (1987) – artystka intermedialna, absolwentka i doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pracuje jako asystentka w Katedrze Intermediów. Ważnym kierunkiem jej dotychczasowych i aktualnych działań jest nadawanie nowych kontekstów symbolom i przedmiotom obecnym w powszechnej percepcji oraz praca z pojęciami widma i destrukcji. Laureatka m.in.: Stypendium dla Twórców Kultury Marszałka Województwa Pomorskiego, Nagrody Głównej na Gdańskim Biennale Sztuki 2016 i Stypendium Ministra Kultury.