"Chochoł" wystawa Piotra Mosura

Data: 10/11

Wydział: Rzeźba i Intermedia

"Chochoł" wystawa Piotra Mosura

wernisaż: 25.11.2022, godz. 18:00 

wystawa: 26.11–23.11.2022

miejsce: Galeria UL (UL nie ma stałych godzin otwarcia! Aby obejrzeć wystawę, należy się umówić ⟶ galeria@ul.gda.pl)

———

 

Sie­dzą cia­ła, nie swy­mi na­peł­nio­ne du­chy,

Licz­ba ja­kaś sza­ta­nów, któ­ra ciał uży­wa,

Ten po­wie j a, a dru­gi duch się w nim od­zy­wa.

Inny, któ­re­go prze­szłość w sie­bie zaj­rzeć znę­ci,

Spoj­rzy i cu­dzą pa­mięć znaj­dzie w swej pa­mię­ci; ❋

 

Nieomal paradygmatyczny pryzmat performance studies nie ominął również postrzegania Polski. Ta terytorialna umowa społeczna, zbudowana na powtarzalnych gestach, której formujące tożsamość polaków odniesienia wynikają bezpośrednio z literatury, w świetle performatyki nabiera porządkujących sensów, tłumacząc m.in. przewidywalność szeroko rozumianego społecznego spektaklu.

Wynikająca z tego logika niejednokrotnie wikła nas w dramaty irracjonalnych konfliktów, porażającej indolencji czy obywatelskich, wyjątkowo trwałych podziałów, kierując naszą uwagę na teatralny charakter obchodzenia uroczystości, wyrażania buntu czy innych społecznych aktywności.

Nie jest to jednak polityczny teatr, który potocznie kojarzymy z zakłamaną postawą a swoisty sposób „bycia po polsku”, mający swoje korzenie w sarmackiej kreacji rzeczywistości, utrzymywaniu polskości w trakcie zaborów czy wszędobylskiego teatru żałoby, które wynikają z tekstów kultury, jakoby na bieżąco performowane w zrytualizowanej strukturze.

 Wystawa jest kolejną, po zbiorowym projekcie „Ziemia szałem ukochana” próbą odpowiedzi na pytania związane z mimowolną przynależnością i może przede wszystkim jej konsekwencjami. Po raz kolejny z pomocą w zrozumieniu przyjdą elementy ikonografii, retoryczne figury ukuwane na przestrzeni wieków i fetysze, jak tytułowy chochoł, streszczony przez Z. Majchrowskiego jako „ostentacyjne niedookreślenie [...] nieprzynależące nawet do sfery symbolicznej a będące swoistym medium, wołającym o jednoczesne nadanie mu sensu,❋❋ co w kontekście zantagonizowanego społeczeństwa w tym przypadku służy jako metonimia.

———

❋ J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Pod red. j. Kleinera przy współudziale W. Floryana, Wrocław 1960, t. XII. cz. I, s. 192.

❋❋

———

Zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego

 

Wydarzenie na fb – przejdź na stronę