Charytatywna Aukcja Sztuki – studenci ASP dla WOŚP!

Charity Art Auction – ASP students for WOŚP!

Charytatywna Aukcja Sztuki – studenci ASP dla WOŚP!

Data: 31/01/2021

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Charytatywna Aukcja Sztuki – studenci ASP dla WOŚP!

Charity Art Auction – ASP students for WOŚP!

Termin: 31.01.2021
Licytacja online: https://allegro.pl/uzytkownik/WielkaAukcja?bmatch=cl-dict210105-ctx-uni-1-3-0112 
Uwaga, sztuka idzie pod młotek w szlachetnym celu!

Zapraszamy Was na aukcję charytatywną organizowaną przez studentów ASP w Gdańsku. W tym roku aukcja odbywa się online, a cały dochód ze sprzedaży dzieł sztuki przekazany będzie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Spotykamy się 31 stycznia 2021 roku w sieci. Podczas licytacji będzie można zakupić unikatowe prace w dobrych cenach (malarstwo, grafika, rzeźba, design i inne).

Jeśli chcecie wzbogacić swoją kolekcję, a przy tym wesprzeć WOŚP, zapraszamy Was gorąco do udziału w akcji. Liczymy na Waszą obecność i otwarte serca!
Charytatywna Aukcja Sztuki organizowana jest w ramach 29. Finału WOŚP, który odbędzie się 31 stycznia 2021 roku. Zbiórka w tym roku dedykowana będzie wsparciu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyce głowy. Zbiórka realizowana będzie również przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych.

Date: 31.01.2021
Online auction: https://allegro.pl/uzytkownik/WielkaAukcja?bmatch=cl-dict210105-ctx-uni-1-3-0112 
Attention, art goes under the hammer for a noble cause!

We would like to invite you to a charity auction organised by students of ASP in Gdańsk. This year the auction takes place online and all proceeds from the sale of artworks will be donated to the Great Orchestra of Christmas Charity.

We are meeting on the 31st of January 2021 online. During the auction you will be able to buy unique works at good prices (paintings, graphics, sculptures, designs and others).

If you want to enrich your collection and support WOŚP at the same time, we warmly invite you to take part in the action. We count on your presence and open hearts!

The Charity Art Auction is organised as part of the 29th Finale of the Great Orchestra of Christmas Charity, which will take place on the 31st of January 2021. The collection this year will be dedicated to support for laryngology, otolaryngology and head diagnostics. The fund-raiser will also be carried out using electronic channels.