Apel o solidarność z prześladowanymi przez białoruskie władze

An appeal for solidarity with the persecuted by the Belarusian authorities

Apel o solidarność z prześladowanymi przez białoruskie władze

Apel o solidarność z prześladowanymi przez białoruskie władze

An appeal for solidarity with the persecuted by the Belarusian authorities

W związku z Białoruskim Dniem Wolności Europejski Uniwersytet Humanistyczny apeluje o solidarność z każdą osobą, która została poddana represjom władz białoruskich: bezprawnie aresztowana i zatrzymana, arbitralnie skazana, zwolniona lub wydalona z uniwersytetów za wyrażanie swojego obywatelskiego stanowiska.

Społeczność Białoruskiego Uniwersytetu na Uchodźstwie apeluje o solidarność z tymi, którzy przeżyli lub byli świadkami tortur podczas zatrzymania, z tymi, którzy zostali poddani presji moralnej, fizycznej, ekonomicznej lub innej, oddzieleni od swoich bliskich i wszystkimi Białorusinami którzy pokojowo walczą o godność i prawa człowieka.

25 marca 1918 r. w Mińsku uchwalono III Statut Białoruskiej Republiki Ludowej, upamiętniający narodziny niepodległej Białorusi. Od tego czasu Białorusini na całym świecie obchodzą 25 marca jako Dzień Wolności, który jest wyrazem jedności Białorusinów w ich dążeniu do niepodległości i demokracji, samostanowienia i tożsamości narodowej, zgody obywatelskiej i wolności.

Mimo, że obecnie Białoruś jest niepodległym państwem, Białorusini nie są bynajmniej wolni, ponieważ są pozbawieni prawa do najprostszych wolności przewidzianych w konstytucji tego kraju: wolności zgromadzeń, wolności słowa, wolności myśli i przekonań, wolności kreatywność i prawo do głosowania. Od początku sierpniowych protestów zatrzymano ponad 30 000 osób, wiele z nich nadal przebywa w areszcie. Na dzień dzisiejszy za więźniów politycznych uznano 298 osób i liczba ta stale rośnie. 48 członków społeczności EHU, w tym studenci i absolwenci, zostało zatrzymanych po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku. Mimo to pięciu studentów i absolwentów EHU pozostaje uwięzionych.

EHU ponawia żądanie skierowane do władz białoruskich o uwolnienie wszystkich niesłusznie zatrzymanych i skazanych Białorusinów, przestrzeganie norm Konstytucji Białorusi i jej międzynarodowych zobowiązań w zakresie praworządności oraz poszanowania praw i wolności obywatelskich.

Wzywamy społeczność międzynarodową, partnerów, sympatyków i darczyńców EHU, aby przyczynili się do przywrócenia podstaw prawa, poszanowania praw człowieka na Białorusi; wspierać ofiary represji władz i robić wszystko, co w ich mocy, aby przezwyciężyć kryzys polityczny w kraju.

 

Więcej:

https://en.ehu.lt/news/freedom-day-solidarity/