Aeroklub Gdański Aleksandry Wiśniewskiej w „Architektura i Biznes”

Aeroklub Gdański Aleksandry Wiśniewskiej w „Architektura i Biznes”

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Aeroklub Gdański Aleksandry Wiśniewskiej w „Architektura i Biznes”

Aleksandra Wiśniewska z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku postanowiła udostępnić zamknięty do tej pory dla osób postronnych Areoklub Gdański, reorganizując jego siedzibę oraz otaczający teren. W ten sposób powstał obszerny taras widokowy, z którego pasjonaci lotnictwa mogą obserwować szybowce.

Koncepcja projektowa zrodziła się z analizy małego lotnictwa w Polsce i na świecie oraz oceny sytuacji gdańskiego klubu w kontekście innych organizacji lotniczych. W efekcie główne założenia projektowe Aleksandry Wiśniewskiej skupiły się wokół pełnej reorganizacji siedziby aeroklubu oraz otaczającego ją terenu, a także na częściowym udostępnieniu go osobom postronnym.

Projekt jest pracą magisterską, która powstała pod kierunkiem prof. Beaty Szymańskiej w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz. Za swoją pracę „Oprócz błękitnego nieba. Przekształcenie infrastruktury Aeroklubu Gdańskiego z wprowadzeniem funkcji ogólnodostępnych” nasza absolwentka została też wyróżniona w konkursie Najlepsze Dyplomy Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk podczas Gdynia Design Days. O dyplomie pisze również magazyn „Architektura i Biznes”.

Więcej:

https://www.architekturaibiznes.pl/projekt-przeksztalcenia-aeroklubu-gdanskiego,4705.html

Gratulujemy!