6. Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego

6. Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego

Wydział: Rzeźba i Intermedia

6. Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego

Termin zgłoszeń przedłużony – do 19.10.2021 r.  !!!

  

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej

6-ej edycji Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego.

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów oraz absolwentów maksymalnie do roku od uzyskaniu tytułu magistra lub licencjata uczelni wyższych o profilu artystycznym lub uczelni, które posiadają kierunki artystyczne oraz uczniów klas dyplomowych szkół średnich o profilu plastycznym.

 

Karta zgłoszeniowa do pobrania – przejdź do strony 

 

Regulamin konkursu do pobrania – przejdź do strony

 

Przebieg konkursu:

etap 1 (19.10.2021) – termin złożenia drogą elektroniczną kart zgłoszeniowych i dokumentacji fotograficznej zgłaszanych prac (e-mail: sbmfr@uap.edu.pl, format zdjęć ok. 2400/1600 pixels – A5 300 dpi),

etap 2 ( 21-22.10.2021) – weryfikacja nadesłanej dokumentacji prac i dopuszczenie do konkursu (pierwsza selekcja – komisja konkursowa),

etap 3 (23.10.2021) – ogłoszenie listy osób i prac zakwalifikowanych do konkursu. 

etap 4 (10.11.2021) – ostateczny termin dostarczenia prac dopuszczonych do konkursu.

etap 5 (16.11.2021) – obrady Jury 6. SBMFR ‘2021 (druga selekcja) – wyłonienie laureatów konkursu.

etap 6 – Wystawa konkursowa* – publiczne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień.

 

* Szczegółowy termin i miejsce wernisażu wystawy konkursowej zostanie upubliczniony po obradach Komisji Jury 6. SBMFR ‘2021

Aktualne informacje, regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie

http://biennale.rzezba-uap.pl/

                Biennale jest 6 edycją konkursu na małą formę rzeźbiarską im. prof. Józefa Kopczyńskiego. Konkurs dedykowany jest pamięci profesora Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty i cenionego pedagoga dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1955 – 2006 (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu).

                Celem konkursu jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów szkół wyższych. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej. Umożliwienie dynamicznego startu i rozwoju kariery artystycznej młodym ludziom. Konfrontacja panujących trendów rzeźbiarskich na różnych uczelniach o profilu artystycznym.

 

Prof. Józef Kopczyński to polski artysta rzeźbiarz, prof. dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Oprócz rzeźby zajmował się medalierstwem, malarstwem, rysunkiem, a po 1970 roku także grafiką. Do ważniejszych dzieł z dziedziny plastyki plenerowej i pomnikowej zalicza się: Helios na pl. Rapackiego w Toruniu, pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego na dziedzińcu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, pomnik Powstańców Wielkopolskich w Skalmierzycach, pomnik Jana Śniadeckiego i pomnik Walki i Męczeństwa w Żninie, rzeźbę Tytusa Działyńskiego w Kórniku. W dziedzinie plastyki sakralnej do osiągnięć zalicza się: figurę Chrystusa w kościele franciszkanów w Koszalinie i ołtarz w kościele dominikanów w Poznaniu.

                Mottem projektu jest sentencja Henry Moora, do której prof. Kopczyński odwołał się w jednym ze swoich powystawowych katalogów – „tylko coś bardzo małego i bardzo dużego daje dodatkowe przeżycie wymiaru”. 

 

HISTORIA KONKURSU:

Pierwsza edycja, o charakterze lokalnym, miała miejsce w 2007 roku w postaci studenckiego konkursu małej formy rzeźbiarskiej im. Józefa Kopczyńskiego, który odbył się w Galerii Miejskiej w Mosinie – obecnie  Galeria Sztuki w Mosinie. Duże zainteresowanie wpłynęło na rozszerzenie imprezy. W 2009 roku przyjęła formułę biennale i stała się konkursem o zasięgu międzynarodowym.

W 2011 roku odbyła się druga edycja Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej i była współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Edukacja Artystyczna. Faktyczna liczba uczestników II edycji (150 osób) przekroczyła znacznie liczbę zakładaną. Ze względu na bardzo wysoki poziom prac konkursowych, oprócz trzech głównych nagród zdecydowano o przyznaniu Nagrody Rektora UAP, Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Mosina, Nagrody Dziekana Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz Nagrody Katedry Działań Przestrzennych Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych.

W trzeciej edycji do konkursu zostało dopuszczonych 72 uczestników. Po raz pierwszy główna nagroda została wręczona w dwóch kategoriach: „Mała forma rzeźbiarska" oraz „Medal i płaskorzeźba". Zostały również wręczone nagrody specjalne Burmistrza Gminy Mosina oraz odlewni Garstka Studio w Szymanowie. Poza wystawą konkursową miały miejsce jeszcze cztery wystawy pokonkursowe w ASP Gdańsk, ASP Kraków, ASP Wrocław oraz w Galerii Miejskiej w Mosinie (obecnie Galeria Sztuki w Mosinie). Jednej z wystaw towarzyszyła również konferencja „Idea i praktyka – mała forma rzeźbiarska i medal” zorganizowana przez ASP we Wrocławiu.

W czwartej edycji do konkursu zostało dopuszczonych 62 studentów oraz 6 uczniów liceów plastycznych. Poza trzema nagrodami głównymi (pierwsza wręczona w dwóch kategoriach), zostały wręczone dodatkowe cztery nagrody specjalne Rektorów ASP Gdańsk, ASP Kraków, ASP Warszawa oraz ASP Wrocław; nagroda Burmistrza Gminy Mosina oraz nagroda odlewni Garstka Studio w Szymanowie. W kategorii „Licea plastyczne” został przyznany „Index Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych”. Analogicznie do poprzedniej edycji miały miejsce jeszcze trzy wystawy pokonkursowe zorganizowane przez ASP Gdańsk (Galeria Refektarz w Kartuzach), ASP Kraków (Galerii Promocyjna ASP w Krakowie) oraz w Galerii Miejskiej w Mosinie (obecnie Galeria Sztuki w Mosinie).

W piątej jubileuszowej edycji do konkursu zostało dopuszczonych 47 studentów oraz 6 uczniów liceów plastycznych. Poza dwiema głównymi nagrodami w kategoriach: „Mała forma rzeźbiarska”,  „Medal i płaskorzeźba” , zostało wręczone dodatkowo pięć nagród  specjalnych Rektorów: ASP Gdańsk, ASP Kraków, ASP Łódź, ASP Warszawa oraz ASP Wrocław; nagroda Burmistrza Gminy Mosina oraz nagroda odlewni Garstka Studio w Szymanowie. W kategorii „Licea plastyczne” został przyznany „Index Wydziału Rzeźby UAP”. Dodatkowo zostały przyznane trzy wyróżnienia honorowe. Po wystawie konkursowej zaprezentowanej w Galerii AULA UAP i ATRIUM UAP, prace laureatów zaprezentowane zostały na wystawie pokonkursowej w Galerii Duża Scena UAP.

 

CELE 6. SBMFR:

- umożliwienie dynamicznego startu i rozwoju kariery artystycznej młodym ludziom,

- promowanie małej formy rzeźbiarskiej i sztuki medalierskiej wśród studentów i społeczności regionalnej,

- konfrontacja panujących trendów rzeźbiarskich na różnych uczelniach w kraju i zagranicą,

- kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych wśród studentów wyższych szkół artystycznych.

Aktualne informacje, regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie http://biennale.rzezba-uap.pl/

  1. Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego 2021

 

Organizator:
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Wydział Rzeźby UAP

Partnerzy:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Gmina Mosina
Galeria Sztuki w Mosinie

Garstka Studio.pl odlewnia

 

Komisarze konkursu, kuratorzy 6. SBMFR 2021
mgr Izabela Grudzińska, mgr Martyna Pająk, dr Dawid Szafrański ad.