4. Ogólnopolski Studencki Konkurs Malarski im. W. Fangora – lista laureatów

Fangor 4th National Student Painting Competition

4. Ogólnopolski Studencki Konkurs Malarski im. W. Fangora - lista laureatów

Data: 18/03–3/04/2022

Wydział: Malarstwo

4. Ogólnopolski Studencki Konkurs Malarski im. W. Fangora – lista laureatów

Fangor 4th National Student Painting Competition

Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku już po raz czwarty organizuje Ogólnopolski Studencki Konkurs Malarski im. Wojciecha Fangora. Konkurs skierowany jest do studentów malarstwa na akademiach i uniwersytetach w całej Polsce. W poprzedniej edycji wzięło udział ponad dwieście osób, spośród których wyłoniliśmy szesnastu finalistów. Jesteśmy przekonani, że już sam fakt znalezienia się w tym gronie był dużym wyróżnieniem i kluczem do artystycznego sukcesu.

Mamy nadzieję, że kolejna odsłona konkursu spotka się z jeszcze większym zainteresowaniem.

Lista laureatów zakwalifikowanych do 2 etapu 4 edycji Ogólnopolskiego Studenckiego
Konkursu Malarskiego im. W. Fangora

1. Becker Agata
2. Czwartos Stanisław
3. Dzwonkowska Malwina
4. Kempa Julia
5. Kowalska Julia
6. Kuchnowska Barbara
7. Lewandowska Agnieszka
8. Nowak Urszula
9. Platt Julia
10. Rostkowski Michał
11. Rzodkiewicz Filip
12. Sosińska Paulina
13. Szary Zuzanna
14. Żądło Karolina
15. Zientara Milan
16. Zuzela Anna

 

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

Nagroda Główna w wysokości 10.000 zł ufundowana przez Fundację Promocji Twórczości Wojciecha Fangora oraz Nagroda Specjalna w wysokości 5.000 zł ufundowana przez Organizatora, przeznaczona dla uczestnika- studenta Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku.

Wybrane przez jury prace będą zaprezentowane na wystawie w Auli, Wielkiej Zbrojowni ASP w Gdańsku, natomiast zdobywcy Nagrody Głównej i Nagrody Specjalnej zostaną zaproszeni do pokazów indywidualnych w renomowanych galeriach w Olsztynie, we Wrocławiu, w Gdyni, w Zakopanem i w Gdańsku. CSW Łaźnia w Gdańsku przyzna dodatkową Nagrodę w postaci Rezydencji Artystycznej. Organizator zastrzega sobie również prawo do przyznania honorowego wyróżnienia.

 

Regulamin – pobierz (114 KB) pdf

Karta zgłoszenia – pobierz (290 KB) docx

 

W skład jury 4 Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. W. Fangora wejdą:

1. Przedstawiciel Fundacji im. W. Fangora

2. Pan Adam Kamiński- GCF/FAF, Gdynia

2. Przedstawiciel CSW Łaźnia, Gdańsk

3. Pan Łukasz Narożny- Krupa Gallery, Wrocław

4. Pan Sylwester Gałuszka – Kolonia Artystów, Gdańsk

5. Pani dr Małgorzata Bojarska- Waszczuk –BWA, Olsztyn

6. Pan Adam Wiedemann- pisarz

 

Kuratorzy wystawy pokonkursowej:

dr hab. Aleksandra Jadczuk, prof.  ASP

dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz, prof. ASP

 

It is already the fourth time that the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Gdańsk is organizing the Wojciech Fangor National Student Painting Competition. The competition can be entered by students of painting from all Polish academies and universities. Over two hundred people took part in the previous edition, from among whom we selected sixteen finalists. We are convinced that the very fact of being one of those select few was a great honour and key to artistic success.

We hope that this edition of the competition will be met with even greater interest.

 

The following prizes will be awarded in the competition:

The Main Prize in the amount of PLN 10,000, funded by the Wojciech Fangor Foundation for the Promotion of Creativity, and the Special Prize in the amount of PLN 5,000, funded by the Organizer, for a participant who is a student of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk.

Works selected by the jury will be presented at an exhibition in the Hall of the Great Armory of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, while the winners of the Main Prize and the Special Prize will be invited to individual shows at renowned galleries in Olsztyn, Wrocław, Gdynia, Zakopane and Gdańsk. The Laznia Centre for Contemporary Art in Gdańsk will award an additional Prize in the form of an Artistic Residence. The Organizer also reserves the right to give an honourable mention.

 

Rules and regulations – download (89 KB) pdf

Application form – download (290 KB) docx

 

The jury of the W. Fangor 4th National Student Painting Competition will be composed of:

  1. Representative of the W. Fangor Foundation
  2. Mr. Adam Kamiński – GCF/FAF, Gdynia
  3. Representative of the Laznia Centre for Contemporary Art, Gdańsk
  4. Mr. Łukasz Narożny – Krupa Gallery, Wrocław
  5. Mr. Sylwester Gałuszka – Artists’ Colony, Gdańsk
  6. Mrs. Lidia Rosińska-Podleśny – City Art Gallery, Zakopane
  7. Mrs. Mariola Bojarska-Waszczuk – BWA, Olsztyn
  8. Mr. Adam Wiedemann – writer

 

Curators of the post-competition exhibition:

dr hab. Aleksandra Jadczuk, prof. ASP

dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz, prof. ASP