3XSITODRUK wystawa sitodruków z instytutu grafiki artystycznej w Łodzi

3XSITODRUK wystawa sitodruków z instytutu grafiki artystycznej w Łodzi

Dom Angielski, Chlebnicka 16

Przestrzeń: Galeria na Chlebnickiej

Data: 15/03/2022

Wydział: Grafika

3XSITODRUK wystawa sitodruków z instytutu grafiki artystycznej w Łodzi

otwarcie wystawy: 16.03.2022, godz. 15:00

miejsce: Galeria ASP, ul. Chlebnicka 13/16, Gdańsk

Wystawa 3xSitodruk jest prezentacją fragmentu dorobku artystycznego prof. nadz. Agaty Stępień, dr Piotra Skowrona oraz dr Damiana Idzikowskiego pedagogów Akademii Sztuk pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Wartością Łódzkiej Szkoły Sitodruku jest harmonijne współistnienie tradycyjnych wartości i nowatorskich rozwiązań, twórcze korzystanie z klasycznych metod dla wyrażania współczesnych idei oraz rozbudowywanie technicznych nowości.

 

Agata Stępień

Urodzona w 1969 roku w  Łodzi. W latach 1992-1997 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego ). Dyplom w 1997 roku na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej prof. Krystyny Górskiej. Pracowni Sitodruku prof. Andrzeja Smoczyńskiego i Pracowni Rysunku i Malarstwa prof. Tadeusza Śliwińskiego. Od 1997 roku pracownik dydaktyczny w macierzystej uczelni, na stanowisku asystentki prof. A. Smoczyńskiego w Pracowni Sitodruku. Od 2011 roku kieruje Pracownią Sitodruku. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2011 roku.

 

Piotr Skowron (1984) to łódzki grafik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi a od 2014 wykładowca na macierzystej uczelni w Pracowni Sitodruku dr hab. Agaty Stępień. W 2019 r. uzyskał stopień doktora. Tworzy w zakresie grafiki i rysunku – specjalizuje się w sitodruku. Nie ogranicza się tylko do tradycyjnych form druku i często eksploruje przestrzeń tworząc obiekty graficzne. Eksperymenty z przestrzenią są ściśle związane z jego wcześniejszą edukacją – inżynieria. Komponuje prace wykorzystując podstawowe środki artystycznego wyrazu – linie, płaszczyzny, kontrasty kolorów i faktur.

 

Damian Idzikowski  urodzony w Łodzi. Jest absolwentem Grafiki Warsztatowej łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, w 2019 uzyskał stopień doktora sztuk pięknych. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w macierzystej Uczelni, w Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej  prof. Krzysztofa Wieczorka. Od 2010 współpracuje ze Stowarzyszeniem na Co Dzień i OD Święta przy tworzeniu ścieżki Murali Pamięci – Dzieci Bałut. W 2017 odbył rezydencje artystyczną w Guanlan Original Printmaking Base w Chinach oraz brał udział w projekcie artystycznym „Belt and Road”. W tym samym roku odbył rezydencje artystyczną w programie Proyecto Ace w Argentynie. Wypowiada się za pomocą klasycznych technik graficznych, jak również cyfrowych. Pomyłka jest pretekstem do szukania innej drogi – osiągnięcia celu, nierzadko przy użyciu niebanalnych środków. W ten sposób kształtuje własną indywidualność wypowiadając się w różnych technikach wizualnych.