Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Szymielewicz

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Szymielewicz

Data: 15/11

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Szymielewicz

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Marty Szymielewicz

zatytułowanej

„To samo co, wczoraj. Malarska obserwacja codzienności moich dziadków jako droga do poszukiwania sensu życia”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia
15 listopada 2022 r. o godz. 12.00

Miejsce wystawy: Galeria Pionova, ul. Olejarna 2, 80-843 Gdańsk.

 

Promotor:
prof. dr hab. Jarosław Bauć, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzenci:
dr hab. Beata Cedrzyńska, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
dr hab. Arkadiusz Karapuda, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
dr hab. Rafał Kowalski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Z rozprawą doktorską, streszczeniem jak również recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Biurze Nauki i Ewaluacji pok. 135A, mieszczącym się w Gmachu Głównym ASP przy ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku oraz na stronie internetowej – przejdź na stronę