PIOTR JÓZEFOWICZ Przedstawienie musi trwać

PIOTR JÓZEFOWICZ Przedstawienie musi trwać

Lokalizacja: Galeria Biała, Centrum Kultury w Lublinie

Data: 23/09–4/11

Wydział: Malarstwo

PIOTR JÓZEFOWICZ Przedstawienie musi trwać

The Show Must Go On 

otwarcie wystawy: 23.09.2022, godz. 18.00 
wystawa czynna do 4.11.2022, wt.-sob. w godz. 12.00-18.00 
miejsce: Galeria Biała, Centrum Kultury w Lublinie

___
Piotr Józefowicz od 1985 roku tworzy obrazy malarskie „niekończącego się” cyklu pod wyżej wymienionym tytułem. Jest to bardzo konsekwentny zapis zmieniającego się czasu oraz rejestracja otaczających nas sytuacji w dynamicznej rzeczywistości. Trwający ponad 37 lat projekt jest rodzajem rozbudowanej malarskiej narracji, zawierającej różnorakie wątki i motywy, które pochodzą z wielu obszarów ludzkiej obecności. Artysta inspiruje się również obrazami z wirtualnej rzeczywistości. Poszczególne cykle obrazów, odwołując się do różnych estetyk, tworzą imponującą panoramę współczesności. Dotykają konsekwentnie pamięci i czasu. Są rodzajem instalacji, w której artysta prowadzi nas – krok po kroku – do kolejnych monumentalnych malarskich kadrów, odkrywając siłę sztuki, która staje się artystycznym imperatywem dla jego twórcy.

Piotr Józefowicz urodził się w 1959 roku w Lublinie. Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie mieszka i pracuje na macierzystej uczelni.
W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie prezentowane są trzy cykle, zaś wystawa w Galerii Białej obejmuje inne prace i pokazuje obszerniejszą część dorobku tego wyjątkowego malarza.
___

Piotr Józefowicz has been creating paintings of the "never-ending" cycle under the above-mentioned title since 1985. It is a very consistent record of the changing time and a registration of the situations that surround us in a dynamic reality. The 37-year-long project is a kind of extensive painterly narrative, containing various threads and motifs, that come from many areas of human presence. The artist is also inspired by images from virtual reality. Individual series of paintings, referring to various aesthetics, create an impressive panorama of the present day. They consistently touch memory and time. They are a kind of installation in which the artist leads us – step by step – to the next monumental painting frames, discovering the power of art, which becomes an artistic imperative for its creator.
Piotr Józefowicz was born in 1959 in Lublin. He graduated from the Academy of Fine Arts in Gdańsk, where he lives and works at his alma mater.
His several series are presented at the Centrum Spotkania Kultur in Lublin. The exhibition presented at the Biała Gallery covers a different and more extensive part of the works of this exceptional painter.

 

Wiecej informacji na stronie: http://biala.art.pl/the-show-must-go-przedstawienie-musi-trwac/