Pracownia Projektowania i Organizacji Przestrzeni

Pracownia Projektowania i Organizacji Przestrzeni

Pracownia Projektowania i Organizacji Przestrzeni

Katedra Specjalizacji składa się z trzech pracowni: Ceramiki Artystycznej, Medalierstwa i Małej Formy Rzeźbiarskiej oraz Projektowania i Organizacji Przestrzeni. Wprowadzeniem do każdej z pracowni są zajęcia z technologii danej specjalizacji, które mają charakter obowiązkowy dla wszystkich studentów Kierunku Rzeźby, następnie student wybiera jedną z trzech pracowni specjalizacji (wyjątek stanowi jedynie pracownia PiOP, która prowadzi zajęcia także dla studentów Kierunku Intermedia). Każda z pracowni ma ukierunkowany program pod kontem specyfiki materii której dotyczy. Wiąże się to z pracą w określonym warsztacie technologicznym, korzystaniem ze specjalistycznej aparatury i narzędzi dostępnych jedynie w tych pracowniach. Dlatego prezentowana wystawa ma jedynie charakter projektowy, przedstawia pewnego rodzaju symulację działań których studenci realnie zostali pozbawieni w wyniku zamknięcia pracowni z powodu panującej w kraju pandemii

Pracownia Projektowania i Organizacji Przestrzeni

Prowadzący: prof. Robert Kaja
Asystent: mgr Przemysław Trześniak
Gabriela Klara Kowalska