Obiektywni

Obiektywni

Obiektywni

TYTUŁ: Camera Obscura – wprowadzenie w temat fotografii otworkowej. Jak zrobić camera obscura w domu? 

TERMIN: 14 maja, godz. 19.00

RODZAJ DZIAŁANIA: wprowadzenie teoretyczne i warsztaty online

LINK do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=4h94Huxor_Y

 


Transmisja
odbędzie się również na fanpage koła naukowego PI – przejdź na stronę 

CZAS: 1h-1.30

PROWADZĄCA: Oliwia Śnieg

Wydarzenie tłumaczone na Polski Język Migowy

Tłumaczki PJM: Karolina Bocian, Marta Jaroń

KRÓTKI OPIS: Fotografia otworkowa to najstarsza technika fotografii analogowej; która dzięki nieskończonej głębi ostrości, nietypowej perspektywie i długiemu czasowi naświetlania, pozwala puścić wodze fantazji i stworzyć nietuzinkowe prace. Używając najprostszych środków jesteśmy w stanie stworzyć niebanalne fotografie. 

„Fotografia otworkowa to nic innego jak rejestracja światła przy pomocy najprostszego aparatu jakim jest camera obscura. Do wykonania jej wystarczy trochę umiejętności manualnych, puszka, kilka najprostszych narzędzi, papier światłoczuły lub klisza i już możemy wykonać zdjęcie. Jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne. Dalej następuje tworzenie własnej magii.” 

„To, co wiem o fotografii otworkowej” Piotr Janczaruk

 

Lista rzeczy potrzebnych do zbudowania camery Obscura:

- szczelne pudełko – może być to jakiś karton/pudełko, ale najlepiej sprawdzi się materiał który jest bardziej trwały np. drewno bądź metal. Czy będzie to opakowanie po cukierkach, stary piórnik czy jakaś szkatułka to zależy od Ciebie! Pudło aparatu możesz zrobić nawet z klocków lego. Przy wyborze miej na uwadze, że potrzeba będzie zrobić w nim dziurę.

- blaszka aluminiowa – najłatwiej wyciąć sobie kawałek aluminiowej puszki 

-papier ścierny

-pinezka 

-czarny materiał/kartka/spray 

-taśma klejąca

 

Wydarzenie fb

źródło zdjęcia: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Camera_obscura

 

Obiektywni [The Objective] scientific circle

TITLE: Camera Obscura – an introduction to pinhole photography. How to make camera obscura at home? (on-line lecture and workshops)

DATE: 14th May, 7 p.m.

FORM OF ACTION: theoretical introduction and on-line workshops

DURATION: 1h – 1h 30min.

SPEAKER: Oliwia Śnieg

MEETING LINK

The meeting will be translated into Polish Sign Language

Polish Sign Language interpreter: Karolina Bocian, Marta Jaroń

SHORT DESCRIPTION: Pinhole photography is the oldest technique of analogue photography; which thanks to its infinite depth of focus, unusual perspective and long exposure time, allows you to let your imagination run wild and create extraordinary works. While using the simplest means, we are able to create original photographs.

“Pinhole photography is nothing else but a recording of light while using the simplest camera, which is camera obscura. To make it, you just need some manual skills, a can, a few simplest tools, photosensitive paper or a film, and then we can take a photo. One of its kind and unique. Then what follows is the creation your own magic.”

„To, co wiem o fotografii otworkowej” [“What I know about pinhole photography”] Piotr Janczaruk

List of things needed to build camera obscura:

- a sealed box – this can be a cardboard/box, but a more durable material such as wood or metal would be best. Whether it’ll be a candy box, an old pencil case or a casket, it is up to you! You can make the camera case even from LEGOs. While choosing, bear in mind that you will need to make a hole in it.

- aluminum sheet – the easiest way is to cut out a piece of an aluminum can

- sandpaper

- a pin

- black material/paper/spray

- sellotape