Prace artystów, B. Sluszkiewicz

Prace artystów, B. Sluszkiewicz

B. Sluszkiewicz medalion 50-lecia [X/88/180]; fot. Zygmunt Szymoniak