XII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek

XII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek

XII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek; fot. Bartosz Żukowski

XII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek

W dniach 10-11 maja 2018 r. w gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku odbyła się XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Mobilna biblioteka – mobilne technologie – mobilni bibliotekarze – mobilni czytelnicy, współorganizowana z Uniwersytetem Gdańskim oraz Komisją Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W ramach konferencji oprócz wystąpień odbyły się także warsztaty "Metaprogramy – sposób na lepsze zrozumienie czytelników, pracowników i siebie" dr Marcina Karwowskiego i "Usłyszeć obraz i zobaczyć słowa. Dobre praktyki w bibliotekach cyfrowych" dr Izabeli Mrochen, jak również recital organowy dr. Mariusza Wrony.