Otwarcie Galerii Designu

Otwarcie Galerii Designu

Otwarcie Galerii Designu ; fot. Bartosz Żukowski

Otwarcie Galerii Designu

Otwarcie Galerii Designu, odbyła się 26 kwietnia 2017 r. w Zbrojowni Sztuki. W nowej przestrzeni wystawienniczej znajdą się realizacje „myśli projektowej” zawartej we współczesnym wzornictwie przemysłowym i dziedzinach pokrewnych, takich jak [design] graficzny, autorstwa projektantów związanych z naszą Uczelnią. Twórcy ci aktywnie uczestniczą w budowaniu funkcjonalnego świata, reprezentowanego przez przedmioty codziennego użytku, książki czy środki lokomocji i obiekty architektoniczne, a prace prezentowane w Galerii Designu to znacząca część ich dorobku artystycznego i projektowego. Idea wystawy i opieka merytoryczna nad projektem: Prorektor ds. kształcenia i studenckich ASP w Gdańsku Adam Kamiński Wskazanie prezentowanego zestawu prac z zakresu wzornictwa: Jacek Ryń Aranżacja wystawiennicza ekspozycji: Adam Kamiński, Piotr Paluch i Jacek Ryń