Twórca i Ślad | 16

Twórca i Ślad | 16

Projekt graficzny i realizacja Monika Scharmach

Twórca i Ślad | 16

„Futerały” – płaskorzeźba, Projekt „Ceramika dla architektury” | “Cases” – low relief, Ceramics for Architecture project

 

fot. Bogna Kociumbas

fot. Bogna Kociumbas

Svetlana [Swietłana] Zerling

„Futerały” – płaskorzeźba, Projekt „Ceramika dla architektury” | “Cases” – low relief, Ceramics for Architecture project

ROK: 1974
MIEJSCE: GDAŃSK, ul. Gospody 6a | 6A Gospody Street

 

źródło: Mapy Google


Biblioteka i Archiwum ASP w Gdańsku

Oprac. merytoryczne Anna Polańska

Realizacja Monika Scharmach