ZAIKS
Stypendium z Funduszu Popierania Twórczości

ZAIKS  Stypendium z Funduszu Popierania Twórczości

ZAIKS
Stypendium z Funduszu Popierania Twórczości

Stypendia

O Stypendia z Funduszu Popierania Twórczości mogą ubiegać się twórcy (także niezrzeszeni w ZAiKS-ie) na autorskie projekty:

  • muzyczne (nowe kompozycje i nowe aranżacje – we wszystkich gatunkach muzycznych)

  • literackie (stworzenie nowego dzieła wierszem lub prozą, co dotyczy także reportaży, prac naukowych, przekładów)

  • teatralne, filmowe i telewizyjne (scenariusze, choreografia)

  • z dziedziny sztuk wizualnych (dzieła malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne, architektoniczne i inne)

Środki z Funduszu Popierania Twórczości służyć mogą wyłącznie indywidualnemu procesowi twórczemu, nie można z nich opłacać pracy innych osób zaangażowanych w realizację projektu stypendialnego.

Stypendia nie mogą być także przeznaczone na działania promocyjne i wydawnicze. 

Dotacje

O dotacje z Funduszu Popierania Twórczości mogą ubiegać się instytucje i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną. Przyznawane są na przedsięwzięcia kulturalne, promujące rodzimą twórczość. Szczególnie chętnie wspierane są działania o charakterze kolektywnym, w których bierze udział wielu artystów lub wykorzystywana jest twórczość wielu autorów, np.: festiwale, cykle koncertów, wystawy, konkursy i warsztaty twórcze, seminaria i konferencje naukowe.

Środki z dotacji można wykorzystać m.in. na:

  • honoraria autorskie i wykonawcze
  • koszty obsługi, logistyki, najmu przestrzeni i sprzętu
  • działania promocyjne wraz z produkcją materiałów informacyjnych
  • nagrania wydarzeń do dystrybucji online i na potrzeby wydawnicze

Dotacje nie mogą służyć do opłacania licencji z tytułu praw autorskich.Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.


Złóż wniosek

Wniosek o stypendium

Wniosek o dotację

Wniosek można też pobrać, wypełnić w komputerze i wydrukować (lub wydrukować i wypełnić ręcznie) i przysłać na adres: Fundusz Popierania Twórczości ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa.

Do wniosku warto dodać pliki i linki szerzej opisujące projekt i działalność wnioskodawcy.

Tylko formularze w wersji papierowej wymagają odręcznego podpisu. Wnioski złożone przez stronę www nie muszą być podpisywane.

Informację o przyznaniu (lub nie) środków wyślemy mejlem lub pocztą na adres podany we wniosku. W czasie pandemii nie ma stałych terminów posiedzeń Zarządu FPT, ale staramy się, by rozpatrywanie wniosków odbywało się jak najsprawniej.


Więcej informacji znajdą Państwo w poniższym linku:

Zaiks – Fundusz Popierania Twórczości