Stypendium Getty – Getty Scholar Grants 2023

Stypendium Getty – Getty Scholar Grants 2023

Stypendium Getty – Getty Scholar Grants 2023

Stypendium Getty zostało ustanowione dla naukowców lub profesjonalistów, którzy osiągnęli rozpoznawalność w polu badań humanistyki, nauk społecznych i/lub sztuki. Otrzymujący stypendium zamieszkują Instytut Badań Getty lub Willę Getty, gdzie kontynuują swoje projekty z dala od obowiązków akademickich, używając kolekcji Getty, biorą udział wraz ze swoimi kolegami w cotygodniowych spotkaniach poświęconych corocznym badaniom oraz w życiu intelektualnym Getty.

Kandydaci każdej narodowości, którzy wykonują badania w takich dziedzinach jak sztuka, humanistyka oraz nauki społeczne mogą ubiegać się o stypendium.

Obecny personel Getty oraz członkowie ich rodzin nie mogą ubiegać się o stypendium. Ponadto studenci, którzy otrzymali stypendium Getty w ciągu ostatnich trzech lat również nie są brani pod uwagę w rekrutacji.


Warunki:

Stypendium Getty może trwać od trzech do dziewięciu miesięcy.

  • Rezydenci trzymiesięczni: od września do grudnia, od stycznia do kwietnia, od kwietnia do czerwca: 21,500
  • Rezydenci sześciomiesięczni: od września do kwietnia, od stycznia do kwietnia: $43,000
  • Rezydenci dziewięciomiesięczni: od września do czerwca: $65,000.

Stypendium obejmuje także biuro w Instytucie Badań Getty lub Willi Getty, apartament w kompleksie mieszkaniowym Getty, bilety lotnicze z i do Los Angeles oraz dostępną opiekę zdrowotną. Te warunki dotyczą aplikacji z czerwca 2019 i mogą w przyszłości ulec zmianie.


Dostępność aplikacji i termin składania wniosków

Tylko kompletne aplikacje są brane pod uwagę. Kolejny nabór wniosków upływa 3.10.2022 o godz. 17:00.

Kandydaci są powiadamiani o decyzji uczelni około sześć miesięcy po terminie składania wniosków.

Proces sprawdzania:

Stypendium Getty jest przyznawane na zasadzie konkursu. Kandydaci są oceniani na podstawie (1) ogólnej jakości aplikacji, (2) tego, jak zaproponowany projekt jest zgodny z motywem rocznych badań, jakim jest sztuka afrykańska, (3) dotychczasowych osiągnięć kandydata oraz (4) tego, w jaki sposób projekt czerpie ze źródeł dostępnych w Getty, takich jak biblioteka lub kolekcje.


Jak aplikować:

Kandydaci muszą złożyć kompletny wniosek, uwzględniając formularz aplikacyjny wraz z załącznikami opisanymi poniżej:

  • Propozycja projektu: Każda aplikacja musi uwzględniać opis proponowanego przez kandydata planu nauczania oraz badań (nie można przekroczyć pięciu stron, pisanych na komputerze z podwójnymi spacjami). Opis powinien wskazywać (1) jak projekt jest zgodny z motywem rocznym badan oraz (2) w jaki sposób projekt czerpie ze źródeł dostępnych w Getty
  • Curriculum Vitae (CV)
  •  Opcjonalnie: próbka tekstu.

Do aplikowania służy internetowy formularz aplikacyjny.

Pytania należy kierować do:
Getty Scholar Grants
tel. (310) 440-7374
adres mailowy: researchgrants@getty.edu


Informacje pochodzą ze strony: www.getty.edu

Ogłoszenie wyszukane za pomocą wyszukiwarki:mojestypendium.pl