Stypendia Szwedzkiego Kolegium Studiów Zaawansowanych 2022

Stypendia Szwedzkiego Kolegium Studiów Zaawansowanych 2022

Stypendia Szwedzkiego Kolegium Studiów Zaawansowanych 2022

Szwedzkie Kolegium Studiów Zaawansowanych (Swedish Collegium for Advanced Study, SCAS) oferuje cztery programy stypendialne otwarte dla naukowców z całego świata.

Celem SCAS jest zapewnienie optymalnych warunków do prowadzenia badań naukowych opartych na ciekawości badawczej. Kolegium jest wspólnotą naukową, w której stypendyści mogą prowadzić badania w atmosferze interdyscyplinarnego dialogu i współpracy. Od momentu powstania w 1985 roku, kolegium stara się wspierać badania i chronić ich niezależność oraz  promować współpracę, podkreślając znaczenie wolności akademickiej. Wsparcie udzielane przez rząd i największe fundacje badawcze, pozwala zaproszonym stypendystom  na prowadzenie ukierunkowanych badań i daje im swobodę w wyborze  tematu badań.  SCAS gości zarówno początkujących jak i starszych rangą doświadczonych naukowców.

Programy stypendialne SCAS umożliwiają stypendystom skupienie się na własnych zainteresowaniach badawczych, ale bez potrzeby wypełniania standardowych obowiązków dydaktycznych i administracyjnych związanych z normalną pracą na uniwersytecie. Równocześnie Organizatorzy oczekują, że stypendyści staną się aktywnymi członkami społeczności naukowej SCAS poprzez uczestnictwo w seminariach i wydarzeniach akademickich wykraczających poza ich własne specjalizacje naukowe.


Wnioski należy składać w formie elektronicznej poprzez internetowy system aplikacyjny Varbi. System Varbi jest otwarty od 1 marca do 1 lipca 2022 roku.

Stypendyści mogą ubiegać się o stypendium na jeden semestr lub cały rok akademicki. Stypendium będzie wypłacane co miesiąc.


1.Ogólny program stypendialny

2.Program stypendialny Klein Barbro

Celem tego programu są zaawansowane badania na temat różnorodności kulturowej w kontekście globalnym. Program jest dostępny dla naukowców specjalizujących się w różnorakich dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych i kładzie nacisk na badania dotyczące różnorodności kulturowej i społecznej, dziedzictwa kulturowego i kreatywności, struktur społecznych i oporu społecznego, oraz odmian ekspresji kulturowej w wymiarze globalnym i lokalnym. 

3. Program Stypendialny Global Horizons

Celem programu Global Horizons jest rozwój ważnych, multidyscyplinarnych badań na temat przyszłych globalnych problemów dotyczących rządzenia, kładąc szczególny  nacisk na wyzwania o wielkiej skali. Program ma na celu przyciągnięcie pracowników naukowych prowadzących badania nad współczesnymi aspektami globalizacji oraz promowanie współpracy tematycznej między wydziałami. Program koncentruje się się na trzech głównych tematach: Globalne kultury  i reżimy  wiedzy; Globalne problemy polityczne; Futurologia globalna.  Program jest zorientowany na przyszłość i stawia sobie ambitny cel przyczyniania się do rozwoju wiedzy na temat współczesnych form rządzenia i ich implikacji na przyszłość. 


Informacje pochodzą ze strony: www.swedishcollegium.se

Ogłoszenie wyszukane za pomocą wyszukiwarki: mojestypendium.pl