Stypendia długo- i krótkoterminowe TÜBİTAK dla naukowców

Stypendia długo- i krótkoterminowe TÜBİTAK dla naukowców

Stypendia długo- i krótkoterminowe TÜBİTAK dla naukowców

Turecka Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych (TÜBİTAK) oferuje stypendia zagranicznym naukowcom i badaczom, którzy chcieliby prowadzić warsztaty/konferencje/wykłady lub działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie nauk przyrodniczych, inżynierskich i technicznych, medycznych, rolniczych, społecznych oraz humanistycznych.

Celem programu jest promowanie naukowej i technicznej współpracy z krajami pochodzenia potencjalnych stypendystów.


W ramach programu można się ubiegać o następujące rodzaje stypendium:

   Stypendium krótkoterminowe (do jednego miesiąca):

Dostępne w celu prowadzenia w Turcji następującej działalności:

 • Prowadzenie warsztatów/konferencji/seminariów itd.
 • Prowadzenie wykładów, zajęć itd.
 • Uczestnictwo w działalności badawczo-rozwojowej
 • Organizowanie spotkań technicznych w celu współpracy naukowej 

  Stypendium długoterminowe (do 12 miesięcy)

Dostępne w celu prowadzenia w Turcji następującej działalności:

 • Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
 • Nauczanie na kursach licencjackich i powyżej

Wymagania 

 • Stypendyści mogą być obywatelami dowolnego kraju
 • Stypendyści powinni posiadać tytuł doktora (albo jego odpowiednik) lub co najmniej pięć lat doświadczenia badawczego
 • Stypendyści powinni posiadać zaproszenie z tureckiej instytucji goszczącej, może być to uniwersytet, instytucja badawcza lub  przedsiębiorstwo przemysłowe posiadające jednostkę badawczo-rozwojową
 • Stypendyści przebywający na urlopie szabatowym powinni być zaproszeni na conajmniej 3 miesiące

Wniosek powinien być złożony przez naukowca/instytucję goszczącą. 

Wszystkie wnioski powinny być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu aplikacyjnego TÜBİTAK pod adresem e-bideb.tubitak.gov.tr. Wszystkie wymagane dokumenty powinny również być przesłane drogą elektroniczną. 


Termin składania wniosków: wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym do 31.12.2022 r.

Aby znaleźć turecką instytucję goszczącą/naukowca: odwiedź stronę internetową z listą uniwersytetów w Turcji.


Informacje pochodzą ze strony: www.tubitak.gov.tr

Ogłoszenie wyszukane za pomocą wyszukiwarki: mojestypendium.pl