Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) – Główny konkurs

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) - Główny konkurs

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) – Główny konkurs

POLSKO NIEMIECKA FUNDACJA NA RZECZ NAUKI to fundacja wspierająca naukę. Udziela wsparcia przedsięwzięciom w dziedzinie nauk
humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Adresatami
wsparcia są uczelnie i inne placówki naukowe w Niemczech i Polsce. Projekty muszą być
realizowane w ramach polsko-niemieckiego partnerstwa dwóch instytucji. Możliwy jest udział
kolejnych partnerów, także z innych krajów.

 

PNFN skupia się w pierwszej kolejności na tematach dotyczących stosunków polsko-niemieckich. Niemniej jednak, aspekty dotyczące innych krajów, względnie kultur mogą stanowić część finansowanych projektów. W wielu przypadkach sensowne wydaje się w szczególności uwzględnienie stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim. Tematy mogą odnosić się zarówno do współczesności jak i dotyczyć przeszłości. Priorytetowo traktowane będą projekty poruszające kwestie związane z fenomenami nowożytności.

W ramach głównego konkursu można się ubiegać o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych odnoszących się do jednego (lub kilku) z czterech priorytetów tematycznych:

  1. Transfer kultury i wiedzy
  2. Procesy europeizacji
  3. Zmiana norm i wartości
  4. Wielojęzyczność

Więcej informacji znajduje się w tekście "opis priorytetów tematycznych".

Dotacje

Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro. Średnia kwota dotacji wynosi pomiędzy 50.000 euro a 70.000 euro.

Termin składania wniosków

Aktualny termin składania wniosków: 31 październik 2022 r.

Sposób składania wniosków

Więcej szczegółów odnośnie programu znajduje się na stronie fundacji.