Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej (FNP)

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej (FNP)

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej (FNP)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór dla polsko-ukraińskiej współpracy naukowej.

Cele

Program ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Adresaci

Naukowcy ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), którzy niezależnie od narodowości w dniu agresji na Ukrainę (tj. 24 lutego 2022 r.) pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie oraz naukowcy zatrudnieni w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł. Obejmuje środki na pokrycie wynagrodzenia jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w terminie:
do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs)

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej bazy danych. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosku dostępne są w Instrukcji. Laureatów programu wyłoni międzynarodowy panel ekspertów powołany przez FNP.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej.

Więcej szczegółów odnośnie programu znajduje się na stronie fundacji.