Program
Kultura Polska na Świecie

Program  Kultura Polska na Świecie

Program
Kultura Polska na Świecie

Program Kultura Polska na świecie skierowany jest do artystów wszystkich dziedzin sztuki i przemysłów kreatywnych oraz osób zajmujących się upowszechnianiem i promocją polskiej kultury. Ma na celu wsparcie indywidualnego uczestnictwa w wydarzeniach poza granicami kraju (m.in w wystawach, koncertach, festiwalach, tournée, konkursach muzycznych) poprzez dofinansowanie zakwaterowania i transportu do miejsca realizacji wydarzenia oraz innych kosztów związanych z uczestnictwem w tych wydarzeniach. Program wspiera również zadania on-line realizowane we współpracy z Partnerem zagranicznym.

W ramach programu dopuszcza się złożenie jednego wniosku w imieniu grupy artystycznej liczącej do 10 osób. Do wniosku należy załączyć pełnomocnictwa członków grupy dla wnioskodawcy.

Osoba indywidualna może uzyskać maksymalnie 5 000,00 zł dofinansowania. W przypadku wniosku grupowego realizowanego w Europie maksymalne dofinansowanie to 9 000,00 zł, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł w przeliczeniu na jednego członka grupy. W przypadku wniosku grupowego realizowanego poza Europą (w tym Gruzja, Azerbejdżan i Armenia)  maksymalna kwota to 15 000,00 zł, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł na jednego członka grupy.


Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć wniosek poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie internetowej.

Wnioski oceniane są podczas posiedzeń komisji programu, które odbywają się raz w miesiącu.

Termin składania wniosków do 30 listopada 2022 r. do godz. 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego.


Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zawartą na stronie Instytutu Adama Mickiewicza