NAWA Program wymiany studentów, doktorantów i naukowców

NAWA Program wymiany studentów, doktorantów i naukowców

NAWA Program wymiany studentów, doktorantów i naukowców

informujemy, iż obecnie trwa nabór wniosków w terminie do 20.12.2022 roku godz. 15:00:00 do programu NAWA Program wymiany studentów, doktorantów i naukowców

Cel Programu:

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego poprzez wymianę studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a m.in. Bułgarią, Chinami, Czechami, Egiptem, Grecją, Japonią, Kazachstanem, Rumunią, Serbią, Słowacją, Słowenią, Ukrainą, Węgrami, Wietnamem.


W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być: 

 • odbycie stażu naukowego;
 • odbycie studiów częściowych;
 • odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich);
 • wizyta naukowa (tj. krótki pobyt studyjny od 5 do 21 dni);
 • uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera (tj. letnie kursy językowe);
 • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
 • inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, przygotowaniem pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Kto może aplikować:

O udział w Programie mogą ubiegać się m. in.: 

 • doktoranci,
 • nauczyciele akademiccy lub – w szczególnych przypadkach – inni pracownicy w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie badawczym.

Stawki stypendium uzależnione są od kraju, do którego się wyjeżdża i wahają się między 1.500,00 zł a 3.700,00 zł 


Formalności aplikacyjne

Aby złożyć wniosek o udział w naborze do Programu należy: 

 • dokonać rejestracji konta w Systemie teleinformatycznym Agencji dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl;
 • wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego Agencji wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

Termin składania wniosków:

 • Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Grecja, Kazachstan, Macedonia Północna, Mongolia, Rumunia,  Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam - 20 grudnia 2022 r., godz. 15:00.
 • Japonia - 31 marca 2023 r., godz. 15:00.

Przed złożeniem aplikacji należy zapoznać się z Ogłoszeniem o naborze oraz Regulaminem.