Konkurs na projekty badawcze
MINIATURA 6

Konkurs na projekty badawcze  MINIATURA 6

Konkurs na projekty badawcze
MINIATURA 6

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 6 na projekty badawcze, przeznaczony dla podmiotu, w którym zatrudniony jest badacz:

  1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. 

Budżet konkursu wynosi 20 mln zł


Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Zasady składania wniosków wyjaśnione są w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 6 w systemie ZSUN/OSF.

Wniosek należy wypełnić w języku polskim i angielskim.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00.


Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w ogłoszeniu.