Fundacja Kościuszkowska

Fundacja Kościuszkowska

Fundacja Kościuszkowska

FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA, w ramach EXCHANGE PROGRAM TO THE US, ogłasza nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2022/2023.

Stypendium przyznawane jest we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach:

  • The Kosciuszko Foundation Fellowships umożliwiają młodym naukowcom, profesjonalistom lub artystom ze stopniem doktora podjąć badania podoktorskie w USA przez 3-9 miesięcy.
  • The Kosciuszko Foundation Grants umożliwiają naukowcom, profesjonalistom lub artystom z wyższym wykształceniem (min. magisterskim) prowadzenie badań w USA przez 3 – 6 miesięcy.
  •  The Kosciuszko Foundation Teaching Fellowships umożliwiają wykładowcom uniwersyteckim prowadzenie zajęć na uczelniach amerykańskich przez okres do 10 miesięcy. Wykłady powinny być prowadzone z zakresu polonistyki, w tym nauczania języka polskiego i kultury polskiej. Stypendyści w tej kategorii mogą również podejmować lub kontynuować swoje badania naukowe.

Termin składania wniosków mija 15 listopada 2022 r.


Więcej informacji na stronie:thekf.org

Kontakt: The Kosciuszko Foundation Poland
ul. Kopernika 11/8
00-359 Warszawa
tel. (22) 621 70 67
warsaw@thekf.org
www.thekf.org

Ogłoszenie wyszukane za pomocą wyszukiwarki:mojestypendium.pl