Kontakt

Kontakt

Kontakt

wsparcieprojektow@asp.gda.pl

Biuro Programów Infrastrukturalnych i Badawczych:

mgr Marta Chełmińska 

tel. 792 005 498, pok. A15

Biuro ds. Nauki i Ewaluacji: 

mgr inż. Agnieszka Nawrot 

inż. Joanna Słupecka

tel. 58 301 28 01 wew. 70, pok. A134