Baśnie o magicznych muszlach Sealencium

Baśnie o magicznych muszlach Sealencium

Baśnie o magicznych muszlach Sealencium

Baśnie o magicznych muszlach Sealencium

Koncepcja literacka, tekst:
© Iwona E. Rusek

Koncepcja graficzna, opracowanie, skład, ilustracje i typografia [WavEd (Falowiec)] 
w technice linorytu, interaktywne animacje:
© Edyta Majewska

Tekst złożony krojem
© Antykwa Półtawskiego

Pomysł i koncepcja merytoryczna
© Dariusz Wojciech Michalak
© Sealencium Studio

Sopot – Warszawa 2016 – 2020

Interaktywna wersja „Baśni o magicznych muszlach Sealencium” zawiera ruchome ilustracje, widoczne po najechaniu kursorem na obraz.

Projekt graficzny „Baśni o magicznych muszlach Sealencium” jest artstyczną częścią rozprawy doktorskiej p.t. „Kreacja a tradycja w projektowaniu graficznym na podstawie projektowania baśni”, 2016 rok, Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Promotor prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski
Recenzenci: prof. Grzegorz Marszałek 
dr hab. Sebastian Kubica

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci

Zrealizowano w ramach pomocy finansowej Województwa Pomorskiego

978-83-66271-47-0