Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 2000–2002

 

Michał Woroniecki (Redakcja)
Witold Węgrzyn (Fotografie (portrety))
Jacek Zdybel (Opracowanie graficzne/Przygotowanie do druku)

2002