Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Andrzej Pniewski, Rafał Setlak (Komitet redakcyjny)
Jacek Zdybel (Projekt graficzny)
Fotografie użyte w publikacji pochodzą z archiwum Akademii oraz prywatnych zbiorów pracowników ASP i otrzymały zgodę na ich nieodpłatną publikację.

2007

 

Celem każdego budowania jest wnętrze. Architektura wyrasta zatem z tej podstawowej egzystencjalnej potrzeby człowieka. Jest sztuką kształtowania przestrzeni i kreowania form, które tę przestrzeń na użytek człowieka wypełniają. Architektura wnętrz decyduje o kształcie najbliższego otoczenia człowieka – jego domu, mieszkania, miejsca pracy i wypoczynku, ale także o przestrzeni publicznej – o fragmencie miasta, ulicy, muzeum, teatrze czy świątyni.