Włodzimierz Padlewski: architektura i sztuka

Włodzimierz Padlewski: architektura i sztuka

Włodzimierz Padlewski: architektura i sztuka

Włodzimierz Padlewski: architektura i sztuka

Włodzimierz Padlewski: architektura i sztuka
W roku jubileuszu stulecia urodzin

 

Hubert Bilewicz (Redakcja i opracowanie)

Rozmowy przeprowadzili:
Hubert Bilewicz, Małgorzata Cackowska, Jacek Friedrich, Karolina Grobelska
Współpraca redakcyjna:
Krystyna Brandowska, Jacek Friedrich, Agnieszka Korniejenko, Katarzyna Moro, Aleksandra i Tomasz Padlewscy

Hubert Bilewicz (Wybór ilustracji)
Katarzyna Moro (Indeks nazwisk)
Katarzyna Moro (Opracowanie graficzne i projekt okładki)
Katarzyna Moro (Redakcja techniczna, przygotowanie tekstu do druku, skład i łamanie)

2008