teresa miszkin. malarstwo

teresa miszkin. malarstwo

teresa miszkin. malarstwo

Wydział: Malarstwo

teresa miszkin. malarstwo

 

Mój czas – to ludzki czas – kierunkowy i skończony. Jest podróżą w jedną stronę, ku przyszłości, ku światłu. I jeśli dziś chcę zaproponować Państwu cofnięcie się w czasie ku temu, co już się wydarzyło, co pozostało już za mną, co jest, zdawałoby się, tylko przypomnieniem minionego, to nie tylko dlatego, że w tej retrospekcji widać wyraźnie, jak stajemy się poprzez czas, znacząc w nim własne ślady, znacznie czytelniejsze z perspektywy teraźniejszości — ale i z powodu poszukiwania odpowiedzi na pytania, które stawiam sobie po prawie czterdziestu pięciu latach pracy artystycznej.

Teresa Miszkin (2018)


Redakcja naukowa | Scientific editor
prof. Teresa Miszkin

Recenzja naukowa | Peer review
prof. Zbigniew Bajek – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
prof. Jacek Rykała – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Autorzy tekstów | Authors of texts
dr Barbara Kowalska, dr Zofia Watrak, prof. Ryszard Winiarski – ASP Warszawa, prof. Roman Gajewski – ASP Gdańsk, Mariusz Hermansdorfer, Mariola Balińska, Adam Pawlak, Zaza Wilczewska, Ireneusz Jabłoński

Autorzy fotografii | Authors of photographs
Teresa Miszkin, Filip Sendal, Witold Węgrzyn, Jacek Zdybel, Bartosz Żukowski

Korekta | Proofreading
Iwona Ziętkiewicz

Tłumaczenia | Translation
Karolina Jasińska, Piotr Andrzejewski

Współpraca | Cooperation
dr Marek Wrzesiński

Projekt graficzny | Graphic design
Jacek Zdybel

Wydawca | Published by
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | The Academy of Fine Arts in Gdańsk
Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku | Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk

Dziekan | Dean | dr hab. Jacek Kornacki, prof. ASP
Prodziekani | Vice-deans | dr Aleksandra Jadczuk, dr Marek Wrzesiński

Wydawnictwo współfinansowane z dotacji podmiotowej MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego oraz przez Rektora ASP w Gdańsku. | The publication is co-financed from the earmarked subsidy for maintaining research potential awarded by the Ministry of Science and Higher Education and from the funds of the Rector of the Academy of Fine Arts in Gdańsk.

ISBN: 978-83-65366-71-9

Gdańsk 2018