Prawda w malarstwie

Prawda w malarstwie

Prawda w malarstwie

Wydział: Malarstwo

Prawda w malarstwie

Prawda w malarstwie – historyczna i ponadczasowa
Redaktor prowadzący: prof. Krzysztof Gliszczyński
Redakcja i korekta tekstów: Iwona Ziętkiewicz
Projekt graficzny: dr Adam Kamiński
druk: Drukarnia WL