Pomiędzy mapą a terytorium

Pomiędzy mapą a terytorium

Pomiędzy mapą a terytorium

Wydział: Malarstwo

Pomiędzy mapą a terytorium

Niniejsza publikacja zawiera zbiór tekstów wygłoszonych podczas konferencji „Pomiędzy mapą a terytorium. Strategie artystyczne wobec antropologii miejsca”, która miała miejsce w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w dniach 9 i 10 listopada 2017 roku.

 

„Mam nadzieję, że ten tom będzie lekturą inspirującą, która otworzy potrzebę przywołania szczegółów we własnej pamięci, w kontekście miejsc, które stały się punktem odniesienia, inspiracji dla artystów i teoretyków. Zestawienie odmiennych sposobów postrzegania oraz relacjonowania staje się cennym dyskursem na drodze wzajemnego poznania. Wymiana obrazów i słów zyskuje moc refleksji, od estetycznej do krytycznej, odczuwania przestrzeni w konkretnym miejscu, które ma wpływ na kształt wypowiedzi – dzieła sztuki, tekstu. Wzajemne powiązanie tekstu i artefaktu odsłania proces formułowania się widzenia artysty na drodze kształtowania się jego wypowiedzi wizualnej w kontekście fenomenu miejsca a rebours. Bo powstałe dzieło wraca do miejsca inspiracji, które jest już inne, jak Heraklitejska rzeka, do której nie da się wejść dwa razy.”

prof. Krzysztof Gliszczyński


Redakcja naukowa
prof. Krzysztof Gliszczyński, ASP w Gdańsku

Recenzenci
Prof. Zbigniew Szot, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Prof. Tomasz Milanowski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Redakcja językowa i korekta
Iwona Ziętkiewicz

Projekt
Sylwia Kasprowicz

Wydawca
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Malarstwa

Publikacja finansowana w ramach dotacji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego nr projektu 81/WM/BN/2019

Gdańsk 2020

ISBN 978-83-66271-40-1