Performatyzacja sztuki. Sztuka performance i czynnik akcji w polskiej krytyce sztuki

Performatyzacja sztuki. Sztuka performance i czynnik akcji w polskiej krytyce sztuki

Performatyzacja sztuki. Sztuka performance i czynnik akcji w polskiej krytyce sztuki

Wydział: MINoS

Performatyzacja sztuki. Sztuka performance i czynnik akcji w polskiej krytyce sztuki

Performatyzacja sztuki. Sztuka performance i czynnik akcji w polskiej krytyce sztuki
Łukasz Guzek

Seria: Historia i krytyka sztuki. Tom II.

Roman Nieczyporowski (Redaktor serii)

Seria wydawnicza Historia i krytyka sztuki jest poświęcona prezentowaniu wyników studiów prowadzonych w tych dwóch obszarach. We współczesnej praktyce naukowo – badawczej często się one przenikają. Ponadto problematyka sztuki łączy się z refl eksją prowadzoną w innych dziedzinach nauki. Publikowane prace ukazują miejsce sztuki w dyskursach wiedzy.

Tom I: Roman Nieczyporowski, Visingsõ – zapomniana wyspa królów. Próba rekonstrukcji założenia architektonicznego średniowiecznego zamku królewskiego

Zbigniew Mańkowski (Redaktor tomu)
Norbert Trzeciak (Projekt graficzny i skład)

2013