Międzynarodowa Konferencja Sztuki Włókna „Eksperyment”

Międzynarodowa Konferencja Sztuki Włókna „Eksperyment”

Międzynarodowa Konferencja Sztuki Włókna „Eksperyment”

Wydział: Malarstwo

Międzynarodowa Konferencja Sztuki Włókna „Eksperyment”

Międzynarodowa Konferencja Sztuki Włókna „Eksperyment”

 

Dr Agata Zielińska-Głowacka (Redakcja naukowa)
Iwona Ziętkiewicz (Redakcja i korekta)
Bartłomiej Łuniewicz (Tłumaczenie)
Projekt graficzny Aleksander Widyński (Projekt graficzny)
Zdjęcia: Wszystkie użyte w publikacji zdjęcia są własnością autorów i stanowią integralną część referatów konferencji

2015