META-MORFOZY
Janina Stefanowicz-Schmidt
Twórczość i dydaktyka

META-MORFOZY  Janina Stefanowicz-Schmidt  Twórczość i dydaktyka

META-MORFOZY; Janina Stefanowicz-Schmidt; Twórczość i dydaktyka

Wydział: Rzeźba i Intermedia

META-MORFOZY
Janina Stefanowicz-Schmidt
Twórczość i dydaktyka

Kolejna publikacja z serii monografii artystów rzeźbiarzy związanych z Wydziałem Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku pt. Meta-morfozy jest poświęcona profesor Janinie Stefanowicz-Schmidt, twórczyni Pracowni Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich.

Dokumentowanie dorobku wybitnych artystów – mistrzów jest ważne z wielu powodów. Naukowe opracowanie dokonań artystycznych umożliwia wnikliwy ogląd i docenienie dzieł, może też stanowić przedmiot dyskusji. Poznanie i analiza osiągnięć dydaktycznych ukazuje historię i dorobek gdańskiej Uczelni.

Janina Stefanowicz studiowała i rozpoczynała pracę jako asystentka jeszcze w czasach Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Sopocie w pracowniach prof. Stanisława Horno-Popławskiego i prof. Alfreda Wiśniewskiego. Jej ponad pięćdziesięcioletni związek z gdańską uczelnią to historia przemian i rozwoju Wydziału Rzeźby. Prowadzona przez nią Pracownia Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich wykształciła wielu wybitnych i uznanych rzeźbiarzy.

 

prof. Katarzyna Józefowicz,
Dziekan Wydziału Rzeźby
i Intermediów ASP w Gdańsku

 

 

Redaktor naukowy

dr hab. Magdalena Schmidt-Góra

Recenzenci naukowi

dr hab. Alicja Majewska | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Opracowanie graficzne

Dominika Gzowska

Autorzy zdjęć

Roman Goetel, Tadeusz Link, Magdalena Małyjasiak, Vahram Mkhitaryan, Jan Olędzki, Leszek J. Pękalski, Zygmunt Schmidt, Magdalena Schmidt-Góra, Jan Stefanowicz, Zygmunt Szymoniak, Witold Węgrzyn, Zbigniew Treppa, Aldona Zdanowska.

Pozostałe fotografie z archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (Archiwum Kompozytorów Polskich) oraz archiwum rodzinnego Janiny Stefanowicz-Schmidt, Jolanty Ronczewskiej i rodziny Padlewskich.

Redakcja i korekta

Daria Majewska

Tłumaczenie

Aleksandra Serwińska

 

Wydawca

Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Gdańsk 2019