MAREK MODEL

MAREK MODEL

MAREK MODEL

Wydział: Malarstwo

MAREK MODEL

 

Model jest artystą, któremu malarstwo zdaje się wystarczać. Technologia to płótno i farby. Środki malarskie – plama i linia. Motywy – akty, martwe natury, studia głów. Można by rzec – czysty akademicki tradycjonalizm. A jednocześnie wszystko dzieje się na wspak. Płótna wyzbyły się gorsetu krosien, swą strukturę zawdzięczając grubej warstwie malarskiej. Farby szaleją – lane, wcierane, kapiące, chlapane i rozmazywane ciekną, spływają po chropawych fakturach. I pulsują intensywnym kolorem. Na te kipiące kolorem powierzchnie rzutowane są linie. Czarne, oszczędne, nieomylne, prowadzone pewną ręką. Same swobodne, pozostawiają wolność barwnym plamom. Dopiero ten ryzykowny palimpsest, pokonujący przeciwieństwa, staje się jednorodnym dziełem.

Maria Poprzęcka


Wydawca składa podziękowania Panu Piotrowi Groszowi, szefowi Galerii Pionova w Gdańsku, za pomoc w wydaniu książki.

 

Redakcja naukowa

prof. Marek Model

Recenzja naukowa

prof. Krzysztof Wróblewski

Autorzy tekstów

prof. Maria Poprzęcka, dr Roman Nieczyporowski, Maria Szymańska-Korejwo

Redakcja

Agnieszka Dziewulska

Korekta

Anna Maria Sarmiento

Koncepcja edytorska i wybór ilustracji

Janusz Górski

Zdjęcia

Leszek Żurek

Pozostałe zdjęcia

Maciej Kaliński, Piotr Model, Zuzanna Straszewska, Andrzej Śramkiewicz, Wojciech Woźniak

Projekt graficzny

Janusz Górski

DTP

Krzysztof Gotowicki

 

Na wyklejkach: rysunki z cyklów Akty, Infantki, Żołnierki i Żołnierze, długopis+tempera, 2006–2019

Zdjęcia na stronach 86–87 oraz 182–183: Leszek Żurek

Zdjęcia i reprodukcje nieopisane imieniem i nazwiskiem autora: archiwum artysty

 

Wydano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego

 

© Marek Model 2020

© Fundacja Pracownia 2020

teksty © Maria Poprzęcka, Roman Nieczyporowski, Maria Szymańska-Korejwo

 

ISBN 978-83-953727-2-8

ISBN 978-83-66271-41-8

 

CZYSTYWARSZTAT
www.czystywarsztat.pl

 

Gdańsk 2020