Maciej Świeszewski
Rysunek / Drawing

Maciej Świeszewski  Rysunek / Drawing

Maciej Świeszewski; Rysunek / Drawing

Wydział: Malarstwo

Maciej Świeszewski
Rysunek / Drawing

 

Publikacja wydana w ramach wystawy prezentowanej w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 (ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk)

6 października – 5 listopada 2017

 

Maciej Świeszewski; Rysunek / Drawing

Tom I - Pobierz publikacje

Tom II – Pobierz publikacje

 

 

[…] Z całą swą różnorodnością i nieograniczonymi możliwościami rysunek to niebywale istotna dziedzina sztuki. […]

Maciej Świeszewski

 

 

Kuratorka wystawy | Exhibition curator

Jadwiga Charzyńska

Koordynatorka | Coordinator

Michalina Domoń

 

Redakcja naukowa | Academic editor

prof. Maciej Świeszewski

Recenzja naukowa | Academic reviewers

prof. Adam Myjak (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

dr hab. Grzegorz Bienias, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)

 

Autorzy tekstów | The authors of the texts

dr Demostenes Davvetas (Uniwersytet Paryski VIII)

dr Beata Purc-Stępniak (Uniwersytet Gdański)

Piotr Sarzyński

Robert Priseman

prof. Andrzej Lisak (Politechnika Gdańska)

Michalina Domoń

 

Redakcja i korekta polska | Text editing and Polish proofreading

Filip Szałasek

 

Tłumaczenie | Translation

Kamila Rosińska-Balde, Anna Szczeblewska

 

Redakcja i korekta angielska | Text editing and English proofreading

Małgorzata Wiśniewska

 

Koordynacja wydania | Publication coordinator

Michalina Domoń

 

Projekt graficzny, skład | Graphic design, typesetting

Joanna Remus-Duda

 

Wydawca | Publishers

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Wydział Malarstwa

Wydawnictwo Tadeusz Serocki

 

Gdańsk 2018

 

Wydawnictwo dofinansowane z dotacji podmiotowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego oraz przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku


 

[…] są rysunki zabawne, zmysłowe, lekkie, są rysunki, gdzie uwagę przykuwa raczej aspekt formalny, wyrafinowane kompozycyjnie, ekspresyjne poprzez wielość kątów ostrych, ich splątanie, pogrubione linie itd. Czasami podziwiamy w nich formalną elegancję, czasami bardziej dyscyplinę intelektualną, warsztatową doskonałość, czasami po prostu świetnie się bawimy.

Rysunek Macieja Świeszeszewskiego

Andrzej Lisak

 

Widz oglądający rysunki Świeszewskiego konfrontowany jest z ogromem pracy będącej efektem nieprzerwanego i spójnego wysiłku na przestrzeni dekad i jednego może być pewien: te rysunki są autentyczne. […]

Maciej Świeszewski: Testament

Robert Priseman

 

Nie ma z góry ustalonej trasy w usianej optycznymi i koncepcyjnymi niespodziankami wizualnej przygodzie Świeszewskiego. [...]

Serce uniwersalnego umysłu

Demostenes Davvetas