Kultura materialna i jej symboliczne aspekty
Bogna Łakomska

Kultura materialna i jej symboliczne aspekty  Bogna Łakomska

Kultura materialna i jej symboliczne aspekty; Bogna Łakomska

Wydział: MINoS

Kultura materialna i jej symboliczne aspekty
Bogna Łakomska

 

[...] Oddając do Państwa rąk niniejszy tom, mamy nadzieję, że zechcecie spojrzeć na otaczające Was przedmioty w nowy, nietuzinkowy sposób. Nawet śmieci mogą stanowić przyczynek do głębszej refleksji nad rzeczywistością. Nasze przedmioty to nasza kultura.

Bogna Łakomska

 

 

Recenzenci

prof. Jerzy Malinowski

dr hab. Joanna Kucharzewska

Korekta i redakcja techniczna

Marta Elas

Tłumaczenia

Bogna Łakomska, Katarzyna Podpora, Monika Jankiewicz-Brzostowska

Proofreading

Steve Jones

Projekt graficzny i skład

Mikołaj Sałek

Zdjęcia

Z prywatnych archiwów i innych instytucji

 

Wydawca

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce

 

2019