Krytyka sztuki – filozofia, praktyka, dydaktyka

Krytyka sztuki - filozofia, praktyka, dydaktyka

Krytyka sztuki - filozofia, praktyka, dydaktyka

Wydział: MINoS

Krytyka sztuki – filozofia, praktyka, dydaktyka

Krytyka sztuki – filozofia, praktyka, dydaktyka
Redakcja Łukasz Guzek

Seria: Historia i krytyka sztuki. Tom III.

Roman Nieczyporowski (Redaktor serii)

Seria wydawnicza Historia i krytyka sztuki jest poświęcona prezentowaniu wyników studiów prowadzonych w tych dwóch obszarach. We współczesnej praktyce naukowo-badawczej często się one przenikają. Ponadto problematyka sztuki łączy się z refleksją prowadzoną w innych dziedzinach nauki. Publikowane prace ukazują miejsce sztuki w dyskursach wiedzy.

Tom I: Roman Nieczyporowski, Visingsõ – zapomniana wyspa królów. Próba rekonstrukcji założenia architektonicznego średniowiecznego zamku królewskiego.
Tom II: Łukasz Guzek, Performatyzacja sztuki. Sztuka performance i czynnik akcji w polskiej krytyce sztuki.

Łukasz Guzek (Redaktor tomu)
Grzegorz Radecki (Projekt grafi czny okładki)
Norbert Trzeciak (Projekt grafi czny i skład)
Małgorzata Kaźmierczak (Korekta)
Anne Seagrave (Korekta anglojęzyczna)

2013