Krajobraz Kulturowy. Pierwsza Gdańska Konferencja

Krajobraz Kulturowy. Pierwsza Gdańska Konferencja

Krajobraz Kulturowy. Pierwsza Gdańska Konferencja. Monografia Wydziału Architektury i Wzornictwa.

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Krajobraz Kulturowy. Pierwsza Gdańska Konferencja

Krajobraz Kulturowy. Pierwsza Gdańska Konferencja.

Monografia Wydziału Architektury i Wzornictwa pod redakcją naukową profesora Andrzeja Pniewskiego

 

Prof. Andrzej Pniewski (Redaktor naukowy)
Jacek Zdybel (Projekt graficzny i skład)
Michał Mikołajczak (Korekta)
Wszystkie użyte w publikacji zdjęcia są własnością autorów i stanowią integralną część referatów sympozjum

2014