Jerzy Ostrogórski

Jerzy Ostrogórski

Jerzy Ostrogórski

Wydział: Malarstwo

Jerzy Ostrogórski

 

Nigdy nie zauważyłem u Jerzego Ostrogórskiego neurozy niespełnionego artysty, nie zauważyłem arogancji czy artystycznej pychy. Nie widzę go w kokonie narcyzmu i megalomanii. Widzę człowieka z ciekawością nowych zdarzeń, z ciągłą potrzebą poszerzania swojej wiedzy o świecie i kulturze, potrzebą mierzenia się z osiągnięciami cywilizacji. Może podziela pogląd, że artysta jest narzędziem czegoś większego i nawet rozdęte ego nie powinno oznaczać poświęcania się sobie.

Prof. Roman Gajewski


Redakcja naukowa | Edited by
Prof. Roman Gajewski

Recenzenci | Reviews
Prof. Andrzej Bednarczyk – ASP Kraków | Academy of Fine Arts in Kraków
Prof. Piotr C. Kowalski – UA Poznań | University of Arts in Poznań

Redakcja i korekta | Editing and Proofreading
Iwona Ziętkiewicz

Tłumaczenie | Translation
Karolina Koriat

Projekt graficzny i skład | Graphic Layout and Typesetting
Mariusz Waras

Fotografie | Photo Credits
Archiwum artysty oraz Krzysztof Gliszczyński, Michał Ostrogórski, Mariusz Waras, Witold Węgrzyn

Wydawca | Publisher
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Academy of Fine Arts in Gdańsk
Wydział Malarstwa | Faculty of Painting

Publikacja dofinansowana przez Urząd Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadań kulturalnych

ISBN 978-83-62759-60-6

Gdańsk 2014