Grzegorz Protasiuk prowincja

Grzegorz Protasiuk prowincja

Grzegorz Protasiuk prowincja

Wydział: Grafika

Grzegorz Protasiuk prowincja

Fotografia Artystyczna Grzegorz Protasiuk

Publikacja jest pracą habilitacyjną dr Grzegorza Protasiuka w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne.