Drukowane piękno
Sympozjum utrwalone drukiem

Drukowane piękno  Sympozjum utrwalone drukiem

Drukowane piękno; Sympozjum utrwalone drukiem

Wydział: Grafika

Drukowane piękno
Sympozjum utrwalone drukiem

Sympozjum „Drukowane piękno” zostało zorganizowane w 2017 roku wspólnie przez dwie instytucje: Polską Akademię Nauk Bibliotekę Gdańską oraz Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 

Drukowane piękno to tytuł sympozjum poświęconego zabytkowym i współczesnym obiektom drukarskim oraz aktualnej kondycji tradycyjnego drukarstwa artystycznego i przemysłowego. Z różnych punktów widzenia analizowano funkcję społeczną, urodę, ergonomię i zróżnicowanie (dawne i współczesne) technik drukarskich. [...]

Grzegorz Protasiuk

 

 

Recenzenci tomu

dr hab. Sebastian Kubica | Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie | Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dr hab. Andrzej Woziński | Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

Pod redakcją

Aleksandra Balińskiego

Projekt graficzny i skład

Emilia Wernicka

Znak sympozjum

dr hab. Grzegorz Protasiuk

Tłumaczenia

na język angielski sporządziła Anna Moroz-Darska

Skany obiektów

ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej wykonał Digital-Center, Gdańsk

Skany pozostałych ilustracji

udostępnili autorzy z Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku

© Copyright by Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, Gdańsk 2019

© Copyright by Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Wydział Grafiki, Gdańsk 2019

Wydawcy

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Wydział Grafiki

 

Gdańsk 2019