Design w Kulturze Glokalnej

Design w Kulturze Glokalnej

Design w Kulturze Glokalnej

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Design w Kulturze Glokalnej

 

W swojej pracy postanowiłam skupić się na tym, co się dzieje na styku lokalności z globalnością – glokalności. Doświadczamy globalnych przemian, przez niektórych wręcz nazywanych kryzysem ekonomicznym, energetycznym lub społecznym. Oferowany przeze mnie krytyczny trialog antropologii i socjologii w porozumieniu z kulturą ma przyjść w sukurs współczesnemu redefiniowaniu designu. W dobie ciągłego życia z oddechem kryzysu i jego skutków na plecach, poddaję w wątpliwość zasadność skupiania się jedynie na politechnicznym aspekcie wynalazczości stale powstających produktów. Kryzys jest jasnym sygnałem, że sposób, w jaki do tej pory działaliśmy, przestaje bądź już przestał działać. Gdyby człowiek stale ulepszał starą parową maszynę napędzaną węglem po to, by lokomotywa szybciej dowiozła pocztę do celu, nie wynalazłby światłowodów przesyłających tę samą informację znacznie szybciej. Na przykładzie glokalności chciałabym opowiedzieć o zauważonych przeze mnie mechanizmach związanych ze współczesnym światem projektowym.

Marta Flisykowska


Redaktor Naukowy Monografii

dr Marta Flisykowska

Recenzenci Naukowi

prof. dr hab. Maria Mendel | Wydz. Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
ad. dr hab. Urszula Smaza – Gralak | Wydz. Architektury Wnętrz i Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych Wrocław

 

Wydawca

Wydział Architektury i Wzornictwa; Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Gdańsk 2015