BOM DIA SÃO TOMÉ

BOM DIA SÃO TOMÉ

BOM DIA SÃO TOMÉ

Wydział: Grafika

BOM DIA SÃO TOMÉ

BOM DIA SÃO TOMÉ. Saotomejskie malarstwo reklamowe – analiza dyskursu wizualnego
Piotr Stańczyk, Anita Wasik

Piotr Stańczyk, Anita Wasik (Tekst)
Anita Wasik (Projekt graficzny)
Anita Wasik, Piotr Stańczyk (Fotografie)
Piotr Sitkiewicz (Redakcja i korekta)
Jakub Jankowski, Carlos Romualdo (Tłumaczenie (j. portugalski))
Katarzyna Kaszorek (Tłumaczenie (j. angielski))

2017

 

Bom dia São Tomé. Saotomejskie malarstwo reklamowe – analiza dyskursu wizualnego to naukowa książka, która swym stylem ciąży ku reportażowi. Autorzy (Piotr Stańczyk z Uniwersytetu Gdańskiego i Anita Wasik z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku) swą uwagę kierują w stronę saotomejskiej ikonosfery reklamowej i dokonują jej szczegółowej analizy, osadzając w szerokim kontekście społeczno-historycznym wyspy Świętego Tomasza. Jeden z recenzentów naukowych, prof. dr hab. Zbyszko Melosik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) pisze, że: „(...) jest to książka piękna – zarówno w swojej warstwie narracyjnej, jak wizualnej. W trakcie lektury spotkała mnie nadzwyczajna przyjemność kontaktu – ze słowem i obrazem. Jest przygotowana znakomicie – pod każdym względem. Stanowi niezwykle „detaliczną” a jednocześnie wielokontekstową, trzyjęzyczną rekonstrukcję niezwykłego (z perspektywy europejskiego umysłu) przypadku: saotomejskiego malarstwa reklamowego”.