BOM DIA BISSAU

BOM DIA BISSAU

Wydział: Grafika

BOM DIA BISSAU

Malarstwo reklamowe Gwinei Bissau: analiza dyskursu wizualnego
Pintura publicitária da Guiné-Bissau: análise de discurso visual
Guinea-Bissauan advertisement painting: visual discourse analysis

 

tekst | texto | text:
Piotr Stańczyk, Anita Wasik

projekt graficzny | projecto gráfico | graphic design:
Anita Wasik

fotografie | fotografias | photographs:
Anita Wasik, Piotr Stańczyk

redakcja i korekta | redação e revisão | editing and proofreading:
Piotr Sitkiewicz

recenzja | revisão | review:
Prof. dr hab. Tomasz Bogusławski
Prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

tłumaczenie (j. portugalski) i proofreading | tradução e revisão portuguesa | Portuguese translation and proofreading:
Jakub Jankowski, Carlos Romualdo
tłumaczenie (j. angielski) | tradução inglesa | English translation:
Katarzyna Kaszorek

wydawca | editore | publisher:
Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
© Piotr Stańczyk, Anita Wasik 2021

wydanie cyfrowe licencja | edição digital licença | digital edition license:
CC BY-NC 4.0

Zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego | Realised with the financial support of the City of Gdańsk as part of the Cultural Scholarship | Realizado com o apoio financeiro da cidade de Gdańsk no âmbito da Bolsa Cultural

ISBN 978-83-66271-32-6

Gdańsk 2021