Architektura przestrzeni publicznych

Architektura przestrzeni publicznych

Architektura przestrzeni publicznych

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Architektura przestrzeni publicznych

Architektura przestrzeni publicznych

Beata Szymańska, Paweł Czarzasty (autorzy monografii)
Paweł Świderski (projekt graficzny i skład)

2016